Подкрепа за малки предприятия

02/09/2021

На дата 10.08.2021 г. СДД ООД сключи договор за безвъзмездна финансова по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на стойност 50 000 лв. без ДДС.

Одобрената сума е за подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, като чрез нея се осигурява оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Начало на проекта: 10.08.2021 г.

Край на проекта: 10.11.2021 г.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, финансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.